EXO/男配腰力超好

阅读:605826

打赏:4658

字数:20304

南瓜:651

收藏:7868

守护:0

EXO是我这辈子的至死不渝
       


―

粉丝群(会在群里收客串):547658021                              现开启世界:
         外冷内撩血族始祖x懦弱胆怯甜美血仆                            边伯贤x裴夕瑶
     


                              [连载中]                      

―


鹿晗篇修改中.敬请期待


收女主
―

作品评论(506)

 • -林恬

  -林恬

  4天前

  林恬2019前要完成的目标:
  .
  ①入一套红衣汉服
  .
  ②粉丝破700
  .
  ③快穿收藏破8000
  .
  ④慢慢存钱
  .
  ⑤一定要找个好cp
  .
  如果2018没有富婆找我
  那么我就在2019就找富婆
  .
  真好.
 • -林恬

  -林恬

  2018-08-06 17:50:38

  /. 我没想过成为谁的心上人 .\
  ―
  * 可这生活窘迫 *
  ―
  ∞ 连我也没放过 ∞
 • 猫爪酱ovo

  猫爪酱ovo

  2018-07-29 21:44:52

  首杀